KẾT QUẢ THI TRẮC NGHIỆM KIẾN THỨC CHUYỂN ĐỔI SỐ
Thí sinh Bàn Thị Linh đang dẫn đầu cuộc thi
No Thi sinh Trắc Nghiệm Điểm tổng
Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Số câu đúng
Bàn Thị Linh 26/11/2023 11:27:4400
Bàn Thị Nhị26/11/2023 11:27:4400
Bế Thị Dương26/11/2023 11:27:4400
4Bùi Đình Hoàng26/11/2023 11:27:4400
5Bùi Đình Kiên26/11/2023 11:27:4400
6Bùi Duy Công26/11/2023 11:27:4400
7Bùi Hoàng Công26/11/2023 11:27:4400
8Bùi Minh Đông26/11/2023 11:27:4400
9Bùi Thị Nhung26/11/2023 11:27:4400
10Bùi Xuân Trường26/11/2023 11:27:4400
11Cao Thị Lan Anh26/11/2023 11:27:4400
12Cao Thị Thảo26/11/2023 11:27:4400
13Cao Trương Quốc Hiếu26/11/2023 11:27:4400
14Cao Văn Tư26/11/2023 11:27:4400
15Cao Văn Vũ26/11/2023 11:27:4400
16Cao Xuân Vương26/11/2023 11:27:4400
17Chu Bảo Phúc26/11/2023 11:27:4400
18Chử Khắc Trung26/11/2023 11:27:4400
19Chu Minh Tiến26/11/2023 11:27:4400
20Đàm Quang Quyền26/11/2023 11:27:4400
21Đàm Văn Giang26/11/2023 11:27:4400
22Đặng Hồng Ngọc26/11/2023 11:27:4400
23Đặng Hữu Dương26/11/2023 11:27:4400
24Đặng Mùi Pham26/11/2023 11:27:4400
25Đặng Như Thiên26/11/2023 11:27:4400
26Đặng Phúc Xuân26/11/2023 11:27:4400
27Đặng Thị Tin26/11/2023 11:27:4400
28Đặng Văn Dương26/11/2023 11:27:4400
29Đặng Văn Hải26/11/2023 11:27:4400
30Đặng Vũ Thị Hoài Thu26/11/2023 11:27:4400
31Đặng Xuân Lành26/11/2023 11:27:4400
32Đào Thị Hiệp26/11/2023 11:27:4400
33Đào Thị Trường Giang26/11/2023 11:27:4400
34Đào Văn Tuấn26/11/2023 11:27:4400
35Điểu Chuyn26/11/2023 11:27:4400
36Điểu Khiêm26/11/2023 11:27:4400
37Điểu Plơu26/11/2023 11:27:4400
38Đinh Minh Tuấn26/11/2023 11:27:4400
39Đinh Ngọc Bưởi26/11/2023 11:27:4400
40Đinh Quốc Huy26/11/2023 11:27:4400
41Đinh Thị Mai26/11/2023 11:27:4400
42Đinh Trọng Long26/11/2023 11:27:4400
43Đỗ Thanh Tâm26/11/2023 11:27:4400
44Đỗ Thị Kim Phong26/11/2023 11:27:4400
45Đỗ Thị Xuân26/11/2023 11:27:4400
46Đỗ Văn Nga26/11/2023 11:27:4400
47Đỗ Văn Trung26/11/2023 11:27:4400
48Đoàn Quan Trung26/11/2023 11:27:4400
49Đoàn Thị Hương26/11/2023 11:27:4400
50Đồng Đức Lâm26/11/2023 11:27:4400
51Duong Dinh Mau26/11/2023 11:27:4400
52Dương Ngọc Phương26/11/2023 11:27:4400
53Dương Thị Hường26/11/2023 11:27:4400
54Dương Văn Ngọc26/11/2023 11:27:4400
55Giáp Văn Khương26/11/2023 11:27:4400
56H Luynh26/11/2023 11:27:4400
57H Nhã26/11/2023 11:27:4400
58H’ Hiền26/11/2023 11:27:4400
59H’ Hoen Srê Ú26/11/2023 11:27:4400
60H’ Xẹo26/11/2023 11:27:4400
61Ha Đăk Ka Bảo26/11/2023 11:27:4400
62Hà Đức Khuyên26/11/2023 11:27:4400
63Hà Minh Hiếu26/11/2023 11:27:4400
64Hà Thị Minh Thúy26/11/2023 11:27:4400
65Hà Thị Vinh26/11/2023 11:27:4400
66Hà Văn Quang26/11/2023 11:27:4400
67Hà Văn Thiện26/11/2023 11:27:4400
68Hờ Bá Rê26/11/2023 11:27:4400
69Hồ Bá Tuấn26/11/2023 11:27:4400
70Hồ Đại Dương26/11/2023 11:27:4400
71Hồ Quang Phước26/11/2023 11:27:4400
72Hồ Thanh Phong26/11/2023 11:27:4400
73Hồ Thị Hồng26/11/2023 11:27:4400
74Hoàn Văn Mây26/11/2023 11:27:4400
75Hoàng Anh Đức26/11/2023 11:27:4400
76Hoàng Duy Quý26/11/2023 11:27:4400
77Hoàng Lục Thịnh26/11/2023 11:27:4400
78Hoàng Minh Đức26/11/2023 11:27:4400
79Hoàng Nhân Phúc26/11/2023 11:27:4400
80Hoàng Quốc Vương26/11/2023 11:27:4400
81Hoàng Thị Hằng26/11/2023 11:27:4400
82Hoàng Thị Hạnh26/11/2023 11:27:4400
83Hoàng Thị Kim Huệ26/11/2023 11:27:4400
84Hoàng Thị Kim Liên26/11/2023 11:27:4400
85Hoàng Thị Mai26/11/2023 11:27:4400
86Hoàng Thị Mai26/11/2023 11:27:4400
87Hoàng Thị Quỳnh26/11/2023 11:27:4400
88Hoàng Thị Thu Hiền26/11/2023 11:27:4400
89Hoàng Thị Thuỳ Giang26/11/2023 11:27:4400
90Hoàng Văn Phong26/11/2023 11:27:4400
91Hoàng Văn Sùng26/11/2023 11:27:4400
92Hoàng Văn Thành26/11/2023 11:27:4400
93Hoàng Văn Vinh26/11/2023 11:27:4400
94Hứa Văn Hiếu26/11/2023 11:27:4400
95Huỳnh Thị Thanh Tâm26/11/2023 11:27:4400
96La Văn Sỹ26/11/2023 11:27:4400
97Lại Duy Trung26/11/2023 11:27:4400
98Lại Viết Công26/11/2023 11:27:4400
99Lâm Văn Duyên26/11/2023 11:27:4400
100Lang Thị Hương26/11/2023 11:27:4400
101Lang Văn Tinh26/11/2023 11:27:4400
102Lê Anh Tuấn26/11/2023 11:27:4400
103Lê Bá Nam26/11/2023 11:27:4400
104Lê Công Bình26/11/2023 11:27:4400
105Lê Công Thiêm26/11/2023 11:27:4400
106Lê Đức Hùng26/11/2023 11:27:4400
107Lê Hữu Chẩn26/11/2023 11:27:4400
108Lê Quang Thành26/11/2023 11:27:4400
109Lê Thế Vinh26/11/2023 11:27:4400
110Lê Thị Ái26/11/2023 11:27:4400
111Lê Thị Hải Yến26/11/2023 11:27:4400
112Lê Thị Hoài Hương26/11/2023 11:27:4400
113Lê Thị Thu Hà26/11/2023 11:27:4400
114Lê Văn Hào26/11/2023 11:27:4400
115Lê Văn Trung26/11/2023 11:27:4400
116Lò Tuấn Anh26/11/2023 11:27:4400
117Lò Văn Sao26/11/2023 11:27:4400
118Lữ Văn Đại26/11/2023 11:27:4400
119Lữ Văn Trường26/11/2023 11:27:4400
120Lục Thị Kiều26/11/2023 11:27:4400
121Lục Văn Chiến26/11/2023 11:27:4400
122Lục Văn Sao26/11/2023 11:27:4400
123Lương Văn Nhất26/11/2023 11:27:4400
124Lương Văn Tâm26/11/2023 11:27:4400
125Lương Văn Tuốt26/11/2023 11:27:4400
126Lưu Phượng Hương26/11/2023 11:27:4400
127Lý Kiềm Tá26/11/2023 11:27:4400
128Lý Phúc Sinh26/11/2023 11:27:4400
129Lý Thị Nén26/11/2023 11:27:4400
130Lý Thương26/11/2023 11:27:4400
131Lý Văn Chiến26/11/2023 11:27:4400
132Ly Văn Chứ26/11/2023 11:27:4400
133Mai Phương Thảo26/11/2023 11:27:4400
134Mai Thị Duyên26/11/2023 11:27:4400
135Mai Thị Tho26/11/2023 11:27:4400
136Mai Văn Kỳ26/11/2023 11:27:4400
137Mai Xuân Cường26/11/2023 11:27:4400
138Ngô Bá Gôn26/11/2023 11:27:4400
139Ngô Cao Sơn26/11/2023 11:27:4400
140Ngô Văn Diệm26/11/2023 11:27:4400
141Ngô Văn Nam26/11/2023 11:27:4400
142Ngô Văn Việt26/11/2023 11:27:4400
143Ngôn Thị Hoàng26/11/2023 11:27:4400
144Ngôn Thị Ngần26/11/2023 11:27:4400
145Nguyễn Anh Quốc26/11/2023 11:27:4400
146Nguyễn Bá Phước26/11/2023 11:27:4400
147Nguyễn Bá Quốc Huy26/11/2023 11:27:4400
148Nguyễn Công Bách26/11/2023 11:27:4400
149Nguyễn Công Danh26/11/2023 11:27:4400
150Nguyễn Công Đức26/11/2023 11:27:4400
151Nguyễn Công Hậu26/11/2023 11:27:4400
152Nguyễn Đức Hoàng26/11/2023 11:27:4400
153Nguyễn Đức Nguyên26/11/2023 11:27:4400
154Nguyễn Đức Như Thuần26/11/2023 11:27:4400
155Nguyễn Duy Cường26/11/2023 11:27:4400
156Nguyễn Duy Mạnh26/11/2023 11:27:4400
157Nguyễn Hùng Phúc26/11/2023 11:27:4400
158Nguyễn Hữu Hoản26/11/2023 11:27:4400
159Nguyễn Huy Hoàng26/11/2023 11:27:4400
160Nguyễn Mạnh Hoàng26/11/2023 11:27:4400
161Nguyễn Mạnh Thịnh26/11/2023 11:27:4400
162Nguyễn Minh Chung26/11/2023 11:27:4400
163Nguyễn Minh Hạ26/11/2023 11:27:4400
164Nguyễn Minh Triều26/11/2023 11:27:4400
165Nguyễn Ngọc Diệu Linh26/11/2023 11:27:4400
166Nguyễn Ngọc Hùng26/11/2023 11:27:4400
167Nguyễn Nhật Thường26/11/2023 11:27:4400
168Nguyễn Như Hiếu26/11/2023 11:27:4400
169Nguyễn Quang Hà26/11/2023 11:27:4400
170Nguyễn Sang Thu26/11/2023 11:27:4400
171Nguyễn Sỹ Thanh Nam26/11/2023 11:27:4400
172Nguyễn Tấn Phong26/11/2023 11:27:4400
173Nguyễn Tấn Phúc26/11/2023 11:27:4400
174Nguyễn Tấn Tâm26/11/2023 11:27:4400
175Nguyễn Tất Thành26/11/2023 11:27:4400
176Nguyễn Thanh Hải26/11/2023 11:27:4400
177Nguyễn Thanh Sang26/11/2023 11:27:4400
178Nguyễn Thành Trung26/11/2023 11:27:4400
179Nguyễn Thị Bình26/11/2023 11:27:4400
180Nguyên Thị Diệu Trâm26/11/2023 11:27:4400
181Nguyễn Thị Dung26/11/2023 11:27:4400
182Nguyễn Thị Hà26/11/2023 11:27:4400
183Nguyễn Thị Hiệp26/11/2023 11:27:4400
184Nguyễn Thị Huế26/11/2023 11:27:4400
185Nguyễn Thị Hương26/11/2023 11:27:4400
186Nguyễn Thị Hướng Dương26/11/2023 11:27:4400
187Nguyễn Thị Khánh Thi26/11/2023 11:27:4400
188Nguyễn Thị Kim Anh26/11/2023 11:27:4400
189Nguyễn Thị Kim Hòa26/11/2023 11:27:4400
190Nguyễn Thị Kim Nhi26/11/2023 11:27:4400
191Nguyễn Thị Lĩnh26/11/2023 11:27:4400
192Nguyễn Thị Mỹ Tiên26/11/2023 11:27:4400
193Nguyễn Thị Nụ26/11/2023 11:27:4400
194Nguyễn Thị Quỳnh Lê26/11/2023 11:27:4400
195Nguyễn Thị Tâm26/11/2023 11:27:4400
196Nguyễn Thị Tâm26/11/2023 11:27:4400
197Nguyễn Thị Thọ26/11/2023 11:27:4400
198Nguyễn Thị Thu Hà26/11/2023 11:27:4400
199Nguyễn Thị Thu Hoa26/11/2023 11:27:4400
200Nguyễn Thị Thu Hoài26/11/2023 11:27:4400
201Nguyễn Thị Thủy Chung26/11/2023 11:27:4400
202Nguyễn Thị Thùy Dung26/11/2023 11:27:4400
203Nguyễn Thị Thuyến26/11/2023 11:27:4400
204Nguyễn Thị Tính26/11/2023 11:27:4400
205Nguyễn Thị Tuyết26/11/2023 11:27:4400
206Nguyễn Thị Uyên26/11/2023 11:27:4400
207Nguyễn Thị Vân26/11/2023 11:27:4400
208Nguyễn Thị Vinh26/11/2023 11:27:4400
209Nguyễn Thị Vy Thuận26/11/2023 11:27:4400
210Nguyễn Tiến Thịnh26/11/2023 11:27:4400
211Nguyễn Tiến Toàn26/11/2023 11:27:4400
212Nguyễn Trọng Thu26/11/2023 11:27:4400
213Nguyễn Trung Kiên26/11/2023 11:27:4400
214Nguyễn Trung Sang26/11/2023 11:27:4400
215Nguyễn Trung Thành26/11/2023 11:27:4400
216Nguyen van A26/11/2023 11:27:4400
217Nguyễn Văn Cam26/11/2023 11:27:4400
218Nguyễn Văn Chinh26/11/2023 11:27:4400
219Nguyễn Văn Đang26/11/2023 11:27:4400
220Nguyễn Văn Dũng26/11/2023 11:27:4400
221Nguyễn Văn Lương26/11/2023 11:27:4400
222Nguyễn Văn Nhớ26/11/2023 11:27:4400
223Nguyễn Văn Phú26/11/2023 11:27:4400
224Nguyễn Văn Sang26/11/2023 11:27:4400
225Nguyễn văn Tài26/11/2023 11:27:4400
226Nguyễn Văn Thìn26/11/2023 11:27:4400
227Nguyễn Văn Tín26/11/2023 11:27:4400
228Nguyễn Xuân Thế26/11/2023 11:27:4400
229Nông Văn Long26/11/2023 11:27:4400
230Phạm Đức Dũng26/11/2023 11:27:4400
231Phạm Lâm Sơn26/11/2023 11:27:4400
232Phạm Lê Nga26/11/2023 11:27:4400
233Phạm Lương Toàn26/11/2023 11:27:4400
234Phạm Thanh An26/11/2023 11:27:4400
235Phạm Thế Anh26/11/2023 11:27:4400
236Phạm Thị Hằng26/11/2023 11:27:4400
237Phạm Thị Khánh Linh26/11/2023 11:27:4400
238Phạm Thị Mây26/11/2023 11:27:4400
239Phạm Thị Thanh Vân26/11/2023 11:27:4400
240Phạm Thị Tùng Lâm26/11/2023 11:27:4400
241Phạm Trung Nguyên26/11/2023 11:27:4400
242Phạm Văn Chiến26/11/2023 11:27:4400
243Phạm Văn Đức26/11/2023 11:27:4400
244Phạm Văn Đức26/11/2023 11:27:4400
245Phạm Văn Huyến26/11/2023 11:27:4400
246Phạm Văn Nam26/11/2023 11:27:4400
247Phạm Văn Phương26/11/2023 11:27:4400
248Phạm Văn Trường26/11/2023 11:27:4400
249Phan Hồ Như Sang26/11/2023 11:27:4400
250Phan Huy Tiệp26/11/2023 11:27:4400
251Phan Thị Hà26/11/2023 11:27:4400
252Phan Thị Lê Trang26/11/2023 11:27:4400
253Phan Thị Thái26/11/2023 11:27:4400
254Phan Thị Thanh Huyền26/11/2023 11:27:4400
255Phan Văn Dương26/11/2023 11:27:4400
256Phan Văn Quý26/11/2023 11:27:4400
257Phan Văn Tiến26/11/2023 11:27:4400
258Phùng Tòn Sếnh26/11/2023 11:27:4400
259Tăng Minh Hoàng26/11/2023 11:27:4400
260Tăng Thị Bích Ngọc26/11/2023 11:27:4400
261Thào A Lử26/11/2023 11:27:4400
262Thào Seo Chứ26/11/2023 11:27:4400
263Thị Nhung26/11/2023 11:27:4400
264Thị Thương26/11/2023 11:27:4400
265Tống Thị Thùy Dương26/11/2023 11:27:4400
266Trần Anh Quyết26/11/2023 11:27:4400
267Trần Đình Nguyễn26/11/2023 11:27:4400
268Trần Hậu Đạt26/11/2023 11:27:4400
269Trần Hữu Công26/11/2023 11:27:4400
270Trần Hữu Quan26/11/2023 11:27:4400
271Trần Mạnh Hùng26/11/2023 11:27:4400
272Trần Mạnh Khang26/11/2023 11:27:4400
273Trần Mạnh Trường26/11/2023 11:27:4400
274Trần Ngọc Viễn26/11/2023 11:27:4400
275Trần Quốc Truyền26/11/2023 11:27:4400
276Trần Sỹ Nguyên26/11/2023 11:27:4400
277Trần Thanh Hương26/11/2023 11:27:4400
278Trần Thế Vũ26/11/2023 11:27:4400
279Trần Thị Huyền Trang26/11/2023 11:27:4400
280Trần Thị Mỹ Trang26/11/2023 11:27:4400
281Trần Thị Nhàng26/11/2023 11:27:4400
282Trần Thị Phương Chi26/11/2023 11:27:4400
283Trần Thị Phương Mai26/11/2023 11:27:4400
284Trần Thị Thanh26/11/2023 11:27:4400
285Trần Thị Thanh26/11/2023 11:27:4400
286Trần Thị Thu Hiền26/11/2023 11:27:4400
287Trần Thị Thuỳ26/11/2023 11:27:4400
288Trần Thị Viễn26/11/2023 11:27:4400
289Trần Văn Sửu26/11/2023 11:27:4400
290Trần Văn Thế26/11/2023 11:27:4400
291Trần Văn Trọng26/11/2023 11:27:4400
292Trần Vũ Định26/11/2023 11:27:4400
293Trần Xuân Dương26/11/2023 11:27:4400
294Triệu Đức Dương26/11/2023 11:27:4400
295Triệu Vần Páo26/11/2023 11:27:4400
296Triệu Văn Trường26/11/2023 11:27:4400
297Trịnh Khắc Tuấn26/11/2023 11:27:4400
298Trương Quang Tráng26/11/2023 11:27:4400
299Trương Văn Hải26/11/2023 11:27:4400
300Trương Văn Thắng26/11/2023 11:27:4400
301Và Đức Thắng26/11/2023 11:27:4400
302Văn Minh Quân26/11/2023 11:27:4400
303Vi Thị Duyên26/11/2023 11:27:4400
304Vi Thị Mơ26/11/2023 11:27:4400
305Vi Văn Chung26/11/2023 11:27:4400
306Vi Văn Tỵ26/11/2023 11:27:4400
307Võ Đức Bình26/11/2023 11:27:4400
308Võ Đức Hy26/11/2023 11:27:4400
309Võ Minh Cường26/11/2023 11:27:4400
310Võ Sỹ Ngọc Hoàng26/11/2023 11:27:4400
311Võ Thị Bích Phương26/11/2023 11:27:4400
312Võ Thị Bình26/11/2023 11:27:4400
313Võ Văn Hiến26/11/2023 11:27:4400
314Vũ Công Nguyên26/11/2023 11:27:4400
315Vũ Duy Giang26/11/2023 11:27:4400
316Vũ Huy Hoàng26/11/2023 11:27:4400
317Vũ Thị Hương26/11/2023 11:27:4400
318Vũ Văn Thiêm26/11/2023 11:27:4400
319Y Aron26/11/2023 11:27:4400
320Y Ba26/11/2023 11:27:4400
321Y Gôlr26/11/2023 11:27:4400
322Y Khuyên26/11/2023 11:27:4400
323Y Lom26/11/2023 11:27:4400
324Y Sa Mây26/11/2023 11:27:4400
Sidebar Color
Header Brand color
Header color